Drukāt 

Transpersonālā psiholoģija ir humānistiskās psiholoģijas virziens ar pētījumiem par garīgumu, ķermeņa un prāta attiecībām, transformāciju un izmainītiem apziņas stāvokļiem

Transpersonālās psiholoģijas pamatā ir:

Zinātniskos pētījumus transpersonālajā psiholoģijā visaktīvāk pasaulē izstrādā Amerikas Transpersonālā psiholoģijas institūts – Institute of Transpersonal Psychology (ITP) http://www.itp.edu

Ko nozīmē vārds „transpersonāls”?

Izmainītie apziņas stāvokļi

“Šīs pieejas ietvaros īstenota psihoterapija ietver pacienta sagatavošanu psihodēliskajam seansam, viņa uzvedības fasilitāciju, kā arī īpašas psihoterapijas vadīšanu visa seansa laikā ar mērķi palīdzēt pacientam psihodēliskos pārdzīvojumus korelēt ar viņa turpmāko dzīvi. Līdz ar to psihoterapeitiskais darbs iegūst tam iepriekš gluži neraksturīgas īpašības: tas uzlūkojams ne tik daudz kā psiholoģisku problēmu risināšanas process, bet drīzāk kā garīgi pārveidojoša darba posms”(E. Krupickis, A. Griņenko; 1996.)

T.Līrijs ziņoja par veiksmīgu psihodēliķu izmantošanu psihopātiju un sociopātiju korekcijā, īpaši, noziedznieku recidīvistu rehabilitācijā.

Transpersonālie pārdzīvojumi

S. Grofs uzskata, ka personīgi transpersonāli pārdzīvojumi ir :

  1. Pieredzē balstīta apziņas paplašināšana “objektīvās īstenības” robežās

A) Apziņas paplašināšana laikā:

B) Apziņas paplašināšana telpā”:

2. Gaišredzība, gaišdzirdība, telepātija, “ceļojumi telpā”.